A.A.& S. home.
informatie.
vogels.
zoogdieren.
wandkoppen.
huiden looien.
specialismen.
accessoires.
verkoop.
jagen.
interessant.
contact.
20 Jaar!.
A.A.& S.
Balgen nieuw leven inblazen tot een mooi, anatomisch kloppend preparaat
is een vak apart. Regelmatig hebben we, meestal erg oude, balgen binnen gekregen.
Dit zijn preparaten die niet opgezet zijn. Alleen de huid is geprepareerd om op
die manier bewaard te blijven. Veel musea hebben deze balgen, die veelal in lades
of kasten liggen om zo tot in lengte van dagen ongeschonden te blijven. De huid
is een soort koker, opgevuld met veelal papier, waarin meestal een stok zit. Hieraan
kan de balg worden vast gehouden om zo van alle kanten bekeken te worden, zonder
de balg aan te hoeven raken. De huid is hard en bewerkt met een bepaalde vloeistof om
verrotting te voorkomen. Hiervan weer een opgezet dier maken is een moeilijk, maar
vooral tijdrovend werk. De huid moet weer zacht gemaakt worden. Dit gaat gepaard met
vocht, wat altijd een bepaald risico met zich meebrengt. Als dit niet goed gebeurd, mislukt
het hele project. Door de gebruikte vloeistof is de huid van een andere kwaliteit dan een
vers dier, waardoor het bewerken hiervan veel vakkennis vereist. We durven te zeggen, dat
we deze kennis in huis hebben. Enkele foto’s laten u zien wat er op dit gebied mogelijk is.
Deze foto toont 4 balgen zo wij ze binnen kregen.
In de rechtse vogel ziet u duidelijk de stok zitten.
balgen
Een prieelvogel. Dit is de tweede
vogel van rechts op de foto hierboven,
zoals hij uiteindelijk geworden is.
Halmahera IJsvogel.
Dit is op de foto als balg
de meest linkse vogel.
Weer in volle glorie hersteld!
2 Frakolijnen. Op de foto boven zoals ze
binnen kwamen. Op de foto links zoals ze
geworden zijn.
3 Kiwi’s die als balg zijn aangeleverd.
In 3 verschillende houdingen opgezet.
3 Mooie vogels om volop van te genieten.
A.A.& S.
A.A.& S.
A.A.& S.
A.A.& S.
A.A.& S.
A.A.& S.
A.A.& S.
A.A.& S.
A.A.& S.
A.A.& S.
A.A.& S.
Een iets andere manier van bewerken is het
opweken van preparaten. Veelal oude preparaten
die niet mooi meer zijn. Een arbeidsintensief,
zeer secuur en daardoor vrij kostbaar werk.
                Voor bijzondere diersoorten kan
                dit echter zeer de moeite waard
                zijn. Op de foto’s links onder ziet u een
                Condor zoals hij werd binnengebracht.
                Rechts het eindresultaat!